• Officiell butik för i+m Naturkosmetik, puroBIO Cosmetics, Zoya goes pretty och I/TEMS
10% rabatt på första köpet - ange kod START10 i kassan | Fri frakt över 599 kr

Integritetspolicy

Denna del av dokumentet beskriver hur vi på econatur Bio Company Sverige AB behandlar de personuppgifter som kommer oss tillhanda när vi är i kontakt med dig som kund.
Syftet med dokumentet är att tydliggöra vårt ansvar gentemot dig och förklara hur vi använder och tar ansvar för den data som du delar med dig till oss av enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR.
Dokumentet är tänkt att ge dig en förståelse för vilka uppgifter du delar med dig till oss av och vad vi gör och inte gör med dessa.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

econatur Bio Company Sverige AB, 556863-0833, Nimrodsgatan 8, 115 42 Stockholm är distributör av ekologisk kosmetik i Sverige och tillhandahåller en e-handelsplats för dig som privatkund (www.econaturshop.se), kallat Tjänsten nedan. econatur Bio Company Sverige AB är personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter i Tjänsten och har ansvar för att upprätthålla tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda din data. Du som är användare av Tjänsten kallas i detta dokument för ”Användaren” och är ansvarig för att ge instruktioner till econatur Bio Company Sverige AB avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten.

econatur Bio Company Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med dig av till oss när du blir användare av Tjänsten, emottar inloggningsuppgifter, vid användning av Mina sidor, när du skickar in en fråga, kontaktar oss per e-post samt när du besöker vår hemsida.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi rörande dig?

När du registrerar dig för Tjänsten lagrar vi dina person- och kontakuppgifter . Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer hos oss för att använda Tjänsten. Dessa personuppgifter använder vi för att kunna ta emot och behandla beställningar från Tjänsten du lägger samt att vi använder dessa för att skicka ut nyhetsbrev per e-post. När du skickar in en fråga till oss via vår hemsida skickas detta till oss i ett mail med de uppgifter du anger i kontaktformuläret, vi använder personuppgifterna för att kunna svara på frågan och behandla den ev. beställning du skickat. Exakt vilka personuppgifter som behandlas av oss i vilket sammanhang anges i bilaga 1.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?          

econatur Bio Company Sverige AB samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att möjliggöra tillhandahållandet av Tjänsten samt fullgöra våra åtaganden gentemot dig för att kunna behandla dina beställningar, samt ge dig som kund den bästa möjliga upplevelsen av Tjänsten och vår hemsida. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna identifiera dig, administrera dina beställningar, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring per e-post (avregistrering från detta är möjligt). Dina personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, för att skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, identifiera dig samt ha kunskap om vilka användare och kunder som använder Tjänsten. När du kontaktar oss via någon av econatur Bio Company Sverige ABs kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du econatur Bio Company Sverige ABs hemsida samtycker du till att cookies lagras på din dator för behandling av dina uppgifter och för att vi ska kunna kontrollera besöksstatistik.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

När Kunden använder Tjänsten kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till econatur Bio Company Sverige AB både inom och utanför EU/EES. En fullständig översikt avseende mottagare och platser för respektive behandling av personuppgifter i Tjänsten, finns tillgänglig i Bilaga 2. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund har avtalat med oss och följer gällande dataskyddslagstiftning. Dina uppgifter kan komma att samköras med tredje parts register för att samla in mer information om dig som kund.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

econatur Bio Company Sverige AB lagrar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. När kundrelationen upphör kommer econatur Bio Company Sverige AB radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter detta, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet gör gällande annat. Dina uppgifter kan även komma att fortsatt lagras baserat på intresseavvägningar avseende säkerhets- och eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som kund lagras hos oss beror på syftet varför de samlades in. Uppgifter som samlas in av oss vid kontakttillfällen med oss lagras så länge du är kund för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt att ha historik på tidigare ärenden. Efter avslutad kundrelation kan din information lagras baserat på intresseavvägning och som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad kund hos econatur Bio Company Sverige AB har rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du kan påvisa berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir korrigerade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du anse att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända emot personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att dra in ditt samtycke, inlämna klagomål rörande behandlingen till Datainspektionen, emotsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända gentemot direktmarknadsföring.

 

Om du önskar veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret på vår hemsida eller gå in på ”Mina sidor” på hemsidan och ändra dessa på egen hand.

 

Bilaga 1

Personuppgifter som vi behandlar

 

Insamlingstillfälle
Kategori
Uppgifter
Laglig grund
Vid registrering som användare av Tjänsten
Personuppgifter
Personnummer
Adress
Ort
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet
 
Kontaktuppgifter
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet
Vid beställning
Personuppgifter
Personnummer
Adress
Ort
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet
 
Kontaktuppgifter
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet
Användare av
Tjänsten
Kontaktuppgifter
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet
 
Inloggningsuppgifter
E-postadress
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet
 
Onlineidentifikation
IP-adress
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet
Kontakt via hemsidan
Kontaktuppgifter
E-postadress
Fritext
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
 
Personuppgifter
Personnummer
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
 
Ärendeuppgifter
Meddelande i löptext*
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Kontakt via e-post
Kontaktuppgifter
Namn
E-post
Telefonnummer (kan
Förekomma)
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
 
Personuppgifter
(kan förekomma)
Personnummer
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
 
Ärendeuppgifter
Meddelande i löptext*
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Kontakt via telefon
Kontaktuppgifter
Namn
E-post
Telefonnummer
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
 
Personuppgifter
(kan förekomma)
Personnummer
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet coch intresseavvägning

 

*Innehåller ev. personuppgifter du skriver i meddelandet

 

 

Bilaga 2

Underbiträden vid behandling av personuppgifter

 

Behandling
Leverantör
Plats
Användning av tjänsten
Quickbutik ABSverige
Registrering som ny användare av tjänsten
Quickbutik ABSverige
Kontakt via e-post
Microsoft (Office 365)
Irland, USA (Privacy Shield)
Beställningar via tjänsten
Quickbutik AB, Microsoft (Office 365)
Sverige, Irland, USA (Privacy Shield)
Direktmarknadsföring via e-post
The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp)
USA (Privacy Shield)
Bokföring av verifikat i vår verksamhet
Visma SPCS AB
Sverige